Къде можем да намерим ефективни енергоспестяващи термпомомпи?

Ако сте на тема енергийни възобновяеми източници и строите нов дом, то на следните редове можете да се запознаете с някои от високоефективните видове системи – термопомпите.

Термопомпите могат да бъдат тип земя-вода, въздух-вода и вода-вода. Иновативните термопомпени инсталации за отопление и охлаждане, дават възможност за намаляване на разходите за отопление до 80%, в сравнение със стандартните системи. А къде можем да намерим ефективни енергоспестяващи термопомпи? На страниците на термопомпи и цени на Multiclima.bg ще откриете ефективната термопомпена технология на Мултиклима ЕООД, които отговарят на изискванията на архитектите и проектантите на различни имоти, както и на инвеститорите, търсещи нови решения за отопление и климатизация.

Къде можем да намерим ефективни енергоспестяващи термпомомпи?

Имайки предвид, че в земята се съхранява голямо количество възобновяема енергия, наречена геотермална, са създадени методи за целогодишно отопление, без значение от температурите навън. Високоефективните термопомпи земя-вода, използват топлината на почвата, която акумулира топлина, която е относително постоянна през цялата година. Натрупаната топлина може да се използва от геотермални сонди или земни колектори. Въздушните термопомпи са с най-ниски разходи за монтаж и при тях се извлича топлина от въздуха. Определеното количество въздух се насочва към изпарител, който отнема част от неговата температура, за целите на охлаждането.

Хидротермалната енергия, съответно, се използва от хидротермалната инсталация, която работи с изпомпване на топлинната енергия от подпочвените води. Какъв вид термопомпа ще изберете, зависи от района и типа сграда, като за най-добри резултати, е добре да се посъветвате с архитекта на сградата. При добре избрана и монтирана инсталация за съответното място и вид имот, независимо от неговата големина, можете да се радвате на минимум разходи за енергия. Високоефективни термопомпи, предлагани от Multiclima.bg в перфектно съотношение – цени-качество, могат да се използват и за отопление и охлаждане на индустриални сгради.

Извличането на максимална енергия от почвата, с помощта на геотермални системи, се използват затворени вертикални или хоризонтални системи от тръбопроводи, като това са геотермалните сонди, хоризонталните земни колектори и енергийни кошници. Изработването на геотермалната система за конкретно място, зависи от характеристиките на почвата или скалата, като топлопроводимост. Температурите под земната повърхност са в различни стойности, като на дълбочина от 2 м. те са между 7 и 13°C, на дълбочина от 5м. е между 8.5 и 11.5°C, а на 100м. е около 12°C. Слънцето, дъждът и вятърът затоплят най-горните слоеве, които се използват от геотермалните топлообменници.

Капацитетът на поглъщане на топлообменниците, които биват вертикален и хоризонтален, зависи от топлинните характеристики, като термичната проводимост, топлинна мощност, а топлинната проводимост е от най-голямо значение. Факторите, които влияят на температурата на почвата, са климатичните условия и се отнасят до дълбочина до 20 метра. Ето защо повърхностните топлообменници, които са на по-малки дълбочини са с по-добра регенерация на температурата.

Подробности за видовете инсталации с термопомпи и защо предлаганите цени бързо се оправдават, а намаляването на разходите – максимално, вижте на Multiclima.bg и изберете. Шансовете да бъдем до голяма степен независими, по отношение на употребата на газ, нефт или въглища, например, които са с непрекъснато променящи се цени, определено си заслужава вниманието.