Какво не знаем за покрива?

Покривът е завършителният елемент за всяка сграда, „черешката на тортата“ за всеки архитерно творение. Изключително важно е освен основите на сградата, също и покривът да бъде здрав, за да не се създават излишни проблеми на обитателите им. Ако искате да узнаете повече за термонологията използвана при строежите на покриви, следващата информация ще ви бъде много полезна:
Термини за различни видове покриви:
От една хоризонтална равнина — плосък
От една наклонена равнина (скат) — едноскатен
От повече наклонени равнини (скатове) — двускатен(оседлан), трискатен(калкан), четирискатен, многоскатен, двускатен скосен, четирискатен скосен, мансарден, пирамидален, шедов (трионообразен)
От други повърхнини — цилиндричен, дъгов, купол и други

Термини за части от покрива:

Било — хоризонтална пресечна линия на равнинни участъци от покрива, разположена над тях
Маия — наклонена пресечна линия на равнинни участъци от покрива, разположена над тях
Улама — наклонена пресечна линия на равнинни участъци от покрива, разположена под тях
Стряха — част от покрива, разположена извън външните стени на сградата
Капчук — долен ръб на стрехата
Улук — коритообразен елемент, предназначен за отвеждане на водата от покрива

Покривите също се делят на битумни, керемидени, метални, каменни, полимерни и т.н. според вида на основно използвания материал за конструкцията. Редовната профилактика на покрива предотвратява необходимостта от значителни ремонти и нарушения в ежемесечния бюджет. Подробна информация за това как и кога да се погрижите за покрива си ще откриете в покриви.top.